Friedrich Ludwig von Maydelli pildid Baltimaade ajaloost
10
1 hindaja

1. Friedrich Ludwig von Maydelli pildid Baltimaade ajaloost
Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem, Juhan Kreem, Ain Mäesalu, Inna Põltsam-Jürjo

Väljaanne kaasneb Kadrioru kunstimuuseumi näitusega „Kui kunstnik kohtus Kleioga. Ajaloopildid 19. sajandil” (07.09.2013–09.03.2014). Raamat tutvustab kunstnik Maydelli kui Baltimaade ajaloo üht esimest käsitlejat ja „pildistajat”, kohaliku ajaloopildi traditsiooni sündi ja kaasaegse ajalooteadvuse tagamaid. Friedrich Ludwig von Maydelli (1795–1846) „Viiskümmend pilti Venemaa saksa Läänemere-provintside ajaloost” („Fünfzig Bilder aus der Geschichte der Deutschen Ostsee-Provinzen Rußlands”) on Eesti ja Läti varasema ajaloo esimene läbitöötamine kunstis. Algselt viieosalisena kavandatud albumist jõudis ilmuda kaks vihikut (1839, 1842), mõlemas kümme pilti ja saatetekst. Maydelli albumist paremat allikat 19. sajandi esimese poole Eesti ja Läti – omaaegsete Vene tsaaririigi Läänemere-provintside – kunsti ja ajaloo, kunstnike ja ajalookirjutajate suhte uurimiseks ei leia. Oma albumiga pani Maydell aluse kohalikule ajaloopildi traditsioonile. Nii vormiliselt (trükitud pildialbum) kui ka selles väljenduvate ideede poolest (romantiline historitsism ja rahvuslus) on album ilmeksimatult 19. sajandi looming. Ajastuomane on ka Maydelli püüdlus kujutada minevikku ühelt poolt võimalikult detailitruult ja teiselt poolt allutada seda võimalikult suurtele poliitilistele üldistustele. Ehkki Maydell oli baltisaksa ajalookäsitluse üks esimesi loojaid ja tema albumis on ajalugu esitatud baltisakslaste vaatenurgast, pakub kunstniku loomingu edasine saatus häid näiteid eesti ja baltisaksa ajaloo tihedast läbipõimumisest. Raamatus avaldatakse esmakordselt ühiste kaante vahel Maydelli albumi kõik pildid ja neile kunstniku enda kirjutatud saateteksti kommenteeritud eestikeelne tõlge. Sellele lisandub mahukas sissejuhatus, milles tutvustatakse Maydelli elu ja loomingut, selle seoseid 19. sajandi ajalookultuuriga ning mõju hilisematele kunstnikele ja kohalikule kultuurimälule.


Lisas sipsik 11.02.2014
Pane hinne: